Hei!

Olen Timo Keistinen,

lääketieteen ja kirurgian tohtori sekä kansanterveystieteen dosentti. Olen tehnyt työtä suomalaisen kansanterveyden hyväksi monessa tehtävässä. Oulun yliopiston virkaa tekevänä kansanterveystieteen professorina tutkimustyöni suuntautui suomalaisen sairaalakäytön analysointiin suurien tietokantojen avulla. Käytännön kansanterveystyötä ja suurten organisaatioiden johtamista toteutin Keski-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärinä.

Viimeiset kymmen vuotta sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksena olen kirjoittanut lakeja ja asetuksia sekä osallistunut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja toteuttamista ohjaavien lakien valmisteluun. Terveydenhuoltolaissa ja sen asetuksissa näkyvät työni jäljet. Sairaaloiden ja erikoissairaanhoidon toiminta on ollut vastuualuettani. Tehtävissä on muodostunut tiivis kokonaiskuva terveydenhuollon nykyisyydestä ja tarpeista tulevaisuuden kehitystyöhön. Se herättää tulevien seikkailujen janon.

Ratkaistu sijoittavat meidät aikaan ja paikkaan, kertovat keitä me olemme ja mistä tulemme. Voinko olla avuksi? Ole yhteydessä.

Blogi

Sain aikaa sekunnin, se meni jo

Mopojengi vaihtui isojen poikien veljeskuntaan. Olin tavallinen keskinkertainen, mutta tähti minusta yliopistossa leivottiin. Olin sopiva taikinaan, kun vietiin klinikasta toiseen. Tunsin sairaudet seitsemät, sairaalat pienet, suuret.

Lapset kateissa

Syntyvyys on pienentynyt nopeasti lähes kaikkialla maapallolla. Pohjoisen pallonpuoliskon maissa kuolleisuus on suurempi kuin syntyvien lasten määrä. Usean maan väkiluku on jo alkanut vähentyä. Tällaista kehitystä ei Euroopassa ole nähty laajasti sitten 1300-luvun Mustan surman tappaessa 30–60 prosenttia maanosan väestöstä. Ainoastaan maahanmuutto...

Miten mies saa lapsia

Suomessa on maailman eniten lapsettomaksi jääneitä miehiä. Syy lapsettomuuteen on sopivan kumppanin puuttuminen. Väestö vanhenee, lapsia syntyy vähän ja ikääntyneet muuttavat kirkkomaalle. Kävelläänkö vain samoja katuja ja vanhennutaan samoissa kortteleissa. Annetaan hiusten harmaantua ja harveta. Käännytään katsomaan minne tahansa ja nähdään pelkkiä...

Päivystys on terveydenhuollon ydintä

Hyvin toimiva päivystys on keskeisin osa yhteiskunnan tarjoamaa terveydenhuollon palvelua. Samalla päivystys on kaikkein vaativimpia työpaikkoja. Päivystyksissä hoidetaan nopeasti vaihtuvissa tilanteissa vakavasti sairastuneita ja vammautuneita potilaita ja samaan aikaan suuria määriä lievemmin oirein tulleita. Potilasturvallisuuden on toimittava ympärivuorokautisesti ja henkilökunnan on oltava...

Rahaa hoitojonojen purkuun?

Koronaepidemia on johtanut leikkausjonojen kasvuun ja uudet hyvinvointialueet ovat toivoneet miljardirahoitusta hoitojonojen purkuun. Hallitus on nyt tammikuussa 2023 miettimässä 700 miljoonan euron lisärahoitusta hyvinvointialueille, jotta puutteita saataisiin korjattua. Samalla vaje sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä on koko maassa vaikea. Erityinen vaje koskee peruspalveluita...

Eutanasia osana terveydenhuollon palvelukoria?

Kuolema on yhtä luonnollinen kuin unen valtakuntaan astuminen joka yö. Ihmiset iloitsevat syntymästä, kuin olisivat tehneet sen itse, mutta hermostuvat ja järkyttyvät kun tapaavat kuoleman. Lauri Viita toteaa runossaan muurahaisesta ”ei elämä ennen lopu / kuin on kuolema koettu!”. Muurahainen esittää näkemyksen,...