Hei!

Olen Timo Keistinen,

lääketieteen ja kirurgian tohtori sekä kansanterveystieteen dosentti. Olen tehnyt työtä suomalaisen kansanterveyden hyväksi monessa tehtävässä. Oulun yliopiston virkaa tekevänä kansanterveystieteen professorina tutkimustyöni suuntautui suomalaisen sairaalakäytön analysointiin suurien tietokantojen avulla. Käytännön kansanterveystyötä ja suurten organisaatioiden johtamista toteutin Keski-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärinä.

Viimeiset kymmen vuotta sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksena olen kirjoittanut lakeja ja asetuksia sekä osallistunut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja toteuttamista ohjaavien lakien valmisteluun. Terveydenhuoltolaissa ja sen asetuksissa näkyvät työni jäljet. Sairaaloiden ja erikoissairaanhoidon toiminta on ollut vastuualuettani. Tehtävissä on muodostunut tiivis kokonaiskuva terveydenhuollon nykyisyydestä ja tarpeista tulevaisuuden kehitystyöhön. Se herättää tulevien seikkailujen janon.

Ratkaistu sijoittavat meidät aikaan ja paikkaan, kertovat keitä me olemme ja mistä tulemme. Voinko olla avuksi? Ole yhteydessä.

Blogi