Hei!

Olen Timo Keistinen,

lääketieteen ja kirurgian tohtori sekä kansanterveystieteen dosentti. Olen tehnyt työtä suomalaisen kansanterveyden hyväksi monessa tehtävässä. Oulun yliopiston virkaa tekevänä kansanterveystieteen professorina tutkimustyöni suuntautui suomalaisen sairaalakäytön analysointiin suurien tietokantojen avulla. Käytännön kansanterveystyötä ja suurten organisaatioiden johtamista toteutin Keski-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärinä.

Viimeiset kymmen vuotta sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksena olen kirjoittanut lakeja ja asetuksia sekä osallistunut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja toteuttamista ohjaavien lakien valmisteluun. Terveydenhuoltolaissa ja sen asetuksissa näkyvät työni jäljet. Sairaaloiden ja erikoissairaanhoidon toiminta on ollut vastuualuettani. Tehtävissä on muodostunut tiivis kokonaiskuva terveydenhuollon nykyisyydestä ja tarpeista tulevaisuuden kehitystyöhön. Se herättää tulevien seikkailujen janon.

Ratkaistu sijoittavat meidät aikaan ja paikkaan, kertovat keitä me olemme ja mistä tulemme. Voinko olla avuksi? Ole yhteydessä.

Blogi

Sauna meren rannalla

Saapui kesä, syksykin, ruska hehkuu lailla saunan uunin liekin. Keltalehti leijui maahan takana ikkunan. Saunan lämpöön tyynesti astun. Lauteilla lämmössä olen vain yksin. Mieli on autio. Odotan, katselen, kuuntelen.

Terveydenhuoltoa uudistamaan

Eduskunnan vuonna 2010 hyväksymällä terveydenhuoltolailla perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon käytännön toimintaa koottiin saman lain alle. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen on selkeä tarve uudistaa sote-hallintolakien lisäksi myös potilastyötä ohjaavia säädöksiä.

Kaipaus

Yö on tyhjä, kuunsirppiä ei näy. Elämä on unta, ja juuri sen takia uneksimme siirtyäksemme todellisuuteen, nähdäksemme menneisyyden ja ennakoidaksemme tulevaa. Kaipuun labyrintti muodostaa lamaannuttavan rajoittamattomuuden, vääjäämättömän petollisuuden, jotain upottavan lumen kaltaista. Minä näen unessa naisen, jota tiedän rakastavani.

Ankkojen kanssa Kaliforniassa; älä jää kaipaamaan mennyttä

Olemme käännekohdassa. Vanha sormuksen legenda kertoo maailmasta, missä mikään ei säily ennallaan. Se on lähellä nykypäivää ja jatkuvassa muutoksessa eläviä yhteisöjä. Kuuma myrsky tekoälyn rintamalla pyyhkii maailman yli. Entinen menettää merkityksensä. Uudet voimat kuohuttavat maailmaa. Uutta keinotekoista älyä ryöppyää ympärillä. On aika...

Terveydenhuollon voimavarat

Terveydenhuollon henkilöstöpula, pitkät odotusajat hoitoihin ja hyvinvointialueiden nopeasti kasvavat alijäämät ovat olleet syksyn 2023 puheenaihe. Ratkaisuksi on esitetty maahanmuuton lisäämistä ja rahoituksen vahvistamista. Katseet ovat kääntyneet hallituksen puoleen lisärahan saamiseksi. Keskustelua siitä, mikä on kansallisesti oikea rahoituksen taso ja kuinka paljon henkilökuntaa...

Burgerimiehet Pohjois-Amerikassa

Uuden hallituksen ohjelman keskeinen tavoite on yhteiskunta, jossa perusasiat ovat kunnossa, ihmisillä on oikeus ja vapaus tavoitella oman näköistään hyvää elämää. Televisiosarjassa burgerimiehet Akseli ja Ossi kuvaavat, mitä se tarkoittaa rapakon takana. Maassa, joka on innovaatioiden ja vapauden esikuva talouden, tieteen ja...