Koronarokotteen jakelu-miehillä moninkertainen riski sairastua

COVID-19 epidemiassa rokotusjärjestyksen tavoitteena on vähentää vakavia tautitapauksia ja ennenaikaisia kuolemia. Päämääränä on myös pystyä avaamaan yhteiskuntaa mahdollisimman nopeasti ja siten saada taloudellinen toiminta vauhtiin. Ikä on tärkein riskitekijä saada koronasta vakava sairaus ja monet perussairaudet altistavat lisää. Tartuntojen määrässä on esiintynyt suuria alueellisia eroja eri maiden välillä. Alueelliset erot ovat näkyneet myös Suomen sisällä. Pääkaupunkiseudulla on esiintynyt koronaa yli 10 kertaa enemmän väestöön suhteutettuna kuin useissa muissa maakunnissa. Myös Helsingin kaupungin sisällä erot ovat olleet suuria. Epidemioita on leimahtanut eri puolilla maatamme ja eri työpaikoissa. Tupakointi, ylipaino ja sosioekonomiset tekijät ovat myös riskejä sairastua tai saada vakava tauti. 

Miesten korkea alttius sairastua vakavasti ja kuolla koronatautiin on jäänyt vähemmälle keskustelulle. Helsingin yliopistosairaalan aineistossa miesten kuolleisuus naisiin verrattuna oli 4,7 kertainen. Mikä tahansa riskisairaus nosti kuolleisuuden 2,4 kertaiseksi eli pitkäaikainen sairaus oli puolta pienempi riski sukupuoleen verrattuna. Aivan vastaavia tuloksi löytyy Ruotsista ja muista maista. Korkea ikä on vaarallisin riskitekijä. Yli 70-vuotiaiden riski menehtyä alle 70-vuotiaisiin verrattuna oli 18,1 kertainen Helsingin yliopistosairaalan aineistossa. On kuitenkin hyvä huomata, että sairaan joutuminen koronan takia ei ole pelkästään iäkkäiden ongelma. Helsingin yliopistosairaalan aineistossa sairaalassa hoidettujen iän mediaani oli 57 vuotta. Mukana oli siis myös nuoria ja keski-ikäisiä.

Toistaiseksi ei ole pystytty tarkoin selittämään, miksi miehet saavat useimmin vaikean taudin koronasta. Estrogeeni voi suojella naisia ja testosteroni altistaa miehiä. Toisaalta ero näyttää olevan suurinta 50 – 70 vuoden ikäisillä miesten ja naisten välillä. Tällöin naisten estrogeenituotanto on jo vähentynyt ja usein myös miesten testosteroni. On myös havaittu eroja miehen ja naisen solukalvojen rakenteessa kohdissa, mitä virus käyttää soluun sisäänpääsyssä. Ero riskissä voi liittyä immuunipuolustusjärjestelmään, joka on naisilla tehokkaampi. Ehkä taustalla on naisten geneettinen ylivertaisuus. Naisen solujen kaksi X-kromosomia sisältää käytännössä tuplasti enemmän informaatiota kuin miehen yhden X-kromosomin ja surkastuneen Y-kromosomin kokonaisuus. Y-kromosomissa on vain muutama toimiva geeni. Osa immuunipuolustuksesta rakentuu X-kromosomiin, vaikka solu hakee koodia puolustukseen laajemmin kromosomeistaan.

Kun siirrytään alle 70-vuotiaiden rokottamiseen, voi olla syytä ajatella järjestystä jatkossakin riskiperustein. Se edellyttäisi miehille noin kymmen vuotta nuorempaa riskiryhmää kuin naisille. Naisten korkeampi riski huomioitiin aikoinaan papilloomavirusrokotuksissa. Suomessa tyttöjen rokotukset alkoivat syksyllä 2013. Kansallisen rokotusohjelman HPV-rokotukset laajenivat koskemaan myös poikia vasta syksyllä 2020. Rokotusohjelmissa ja rokotusjärjestyksessä on kuitenkin keskeistä pyrkiä yksinkertaisuuteen. Rokotteiden määrän kasvaessa rajojen ja ryhmien rakentamisen tarve vähenee.

On hyvä tiedostaa, että meillä olisi todellisuudessa mahdollisuus laskea jokaiselle suomalaiselle henkilökohtainen sairauden vakavuusriski käytettävissä olevista tietokannoista. Tutkittua tietoa riskeistä alkaa olla varsin paljon. Tietokannoista löytyy jokaisen ikä ja sukupuoli. Kanta-arkistosta on tiedot vaikeimmista riskisairauksista ja lääkekorvaustietokannoista löytyvät tiedot apteekeista ostetut pitkäaikaislääkkeistä. Osoitetiedoista löytyvät tiedot siitä, asuuko alueella, jossa koronaa on paljon. Tupakointia ja ylipainoa ei tietokannoista löydy, mutta se voitaisiin kysyä aikaa varatessa. Sama koskisi kysymystä riskiammatista. Jos tietokannat ovat kunnossa, ei 5,5 miljoonan kansalaisen henkilökohtaisen riskin laskemiseen mene edes minuutteja. 

On kuitenkin toivottava, että saamme eri rokotteita maahamme kesään mennessä niin paljon, että tällainen laskeminen on turhaa. Tulisi siis päästä mahdollisimman nopeasti tilanteeseen, että jokainen voisi omalta kohdallaan tehdä itse arvion, kuinka nopeasti rokotuksen haluaa ja tarvitsee. Miesten on syytä tiedostaa voimakkaasti kohonnut riski naisiin verrattuna. On siis syytä ottaa rokote. Pääpaino tulee olla mahdollistaa yhteiskunnan talouden avaamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkomaankauppaa harjoittavat liikemiehet pitää saada nopeasti rokotettuina matkaan rokotepassin kanssa. Päätettävää on nyt paljon ja ensimmäisenä tulee rokottaa kansanedustajat. Heidän tietoaan ja osaamistaan todella tarvitaan Suomen yhteiskunnan ja talouden turvaamisessa tuleville vuosille. Kansanedustajia ja hallitusta ei tarvita rokotusjärjestystä laskemaan. Se on syytä tehdä lääketieteellisin perustein. Sitä varten on Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä, THL ja Fimea.